Klub Vojenské Historie Brendy- Josefov z. s. , je nevládní nezisková kulturní organizace sdružující členy, kteří se na základě své zájmové činnosti spolupodílejí na ochraně a uchovávání památek z oblasti vojenské historie a přispívají tak k uchování duchovních a materiálních hodnot z této oblasti historie.

 Klub je převážně zaměřen na prezentaci zdravotní služby, provozování polní kuchyně a dalších prostředku různých armád do roku 1945.

 KVH působí na celém území ČR společně s ostatními organizacemi a spolky v České republice i v zahraničí.